Prepress & Print Developing

Skräddarsydda Kurser - färgstyrning -troubleshooting - consulting

Om ppd

PPD är ett konsult och utbildningsföretag med inriktning mot grafiska bransch, material, prepress, tryck och som specialområde inom  förpackningsteknik

Allt från prepressavdelningar, reklamproducenter, leverantörer, tryckerier, förpackningsindustri till specialutbildningar och andra utbildningsenheter erbjuds kurser, skräddarsydda kompetenshöjande insatser och/eller problemlösningar.

Har arbetat och utbildat inom branschen under nästan 40 år.  Huvudområden som trouble-shooting, färgstyrningsprojekt, kompetenshöjande och skräddarsydda kurser inom tidnings-, well, etikett-,plast-, papper, kartong, och andra förpackningsområden med specialitet inom offset, flexografi och digitaltryck. Dessutom föreläsare på seminarier, mässor, högskolor, universitet och Yh-utbildningar.

Flexografi grund

Grundläggande tryckteknik och maskinhantering, underhåll, häfta och klichématerial, aniloxer. Färgbehandling t.ex vid spädning, nyansering, torkning, viskositetsmätning och kontroll av kvalitet.
Felsökning och problemlösning, m.m. 

Flexografi process

Om CMYK-färger i tryck och hur de påverkar varandra, mäts och kontrolleras. Operatörens val av bästa förutsättningar med avseende på anilox, kliché, raster i tryck och en bra anpassning mot tryckbärare/material. Hur man optimerar bra färgstyrning i flexografiskt tryck.

Offset färgstyrning

Genomgång av vad som menas med ICC-profiler och IT8, olika kontrollmetoder, uppmätning och färgstyrning. 
Hur man optimerar prepress- och tryckpressdelen innan en profil skapas. Kunskap om vikten av kontinuerlig kontroll och uppdatering av profil och press.

Skräddarsydda kurser

En skräddarsydd utbildning innebär att man går igenom personalens kunskapsbehov, ser på produktionen osv, innan utbildningen läggs upp och genomförs. Längden kan variera från en begränsad 1-dags introduktionskurs till en flerdagars fördjupad utbildning med flera modula programpunkter. Här är några kursexempel

PPD är dedikerad till att stimulera till en ökad tillväxt, förbättra effektiviteten, minska kostnaderna och ge ökad kunskap till personalen kring flödet tryck- och förpackningsprocessen i Er verksamhet.

TJÄNSTER

Inom tryck, material & förpackningsteknik
Färg- och kvalitetsstyrning

Att uppnå rätt kvalitetsnivå eller ha en god repeterbarhet i produktionen kräver att man är insatt i hur olika delar påverkar eller samverkar. Allt detta ligger också till grund för en korrekt och effektiv felsökning i flexoprocess. PPD kan hjälpa till med analys av företagets processflöde, genomgång av färgstyrning, optimering av tryckpressar osv. Allt för att hitta en färg- och valitetsprocess som är anpassade till Ert företag och dess förutsättningar.

Samarbetsområden

• Skräddarsydda kurser för produktion på olika nivåer såväl för Prepress som Press
• Felanalyser och felsökning i såväl offset som flexografitryck
• Konsultuppdrag i kvalitet och att hantera och definiera tryckegenskaper
• Kurser och seminarier anpassade till marknad, försäljningsavdelningar, kunder
• Kurser för skolor, universitet och andra högre utbildningar
• Samarbete med leverantörer, forsknings och utvecklingscentra.

Prepress & Print Developing PPD

Folkared Hästhagen 9, 311 93 LÅNGÅS

Telefon 070 929 59 77

ppd.kay@telia.com